За нас

За нас

От любов към децата и страст към психологията...

Ние сме Ани и Илияна, амбициозни и целеустремени, знаем силните си страни и сме мотивирани за постигане на все по-добри резултати в работа си. В основата на подхода ни е концепцията за комплексното развитие на децата - физическите, познавателните, езиковите, социалните и емоционалните им умения. Стремим се да насърчаваме и развиваме потенциала на децата, зачитаме уникалността им, техния собствен темп на развитие, поощряваме силните им страни. За нас е важно децата да навлизат уверено в света, чрез игри, познание, творчество и много усмивки.
В Център „Малки вълшебства“ създадохме уютна и сигурна педагого - психологическа среда, в която децата имат възможност и сцена да изразяват чувствата си, да ги идентифицират посредством свободно игрово трениране на различни модели поведенчески реакции. Децата успяват да приложат впоследствие наученото от микроклимата на протектираната среда, в естествената им среда – семейството, играта с връстниците и други форми на социална интеграция.
Какво мислят родителите?

Отзиви за нас

Кои сме ние?

Нашият екип

Обадете се сега!

Запазете своето място на 088 333 7948

Познаваме ви!

Защо да изберете нас?

 • Среда
 • Индивидуален подход
 • Опит
Уютна среда, близка до семейната, където си служим с различни похвати с Монтесори насоченост, прийоми от терапията с приказки, Арт терапия, Драма и Музикотерапия
 • Позитивни модели на общуване
 • Усещане за сигурност и стабилност
 • Приятелска атмосфера
В работата си залагаме на индивидуалния подход. За нас е важно децата да са свободомислещи и бързо адаптиращи се към новoстите, като в дейностите си наблягаме на:
 • Емоционалната интелигентност
 • Уважение към личността на детето
 • Постоянство
 • Търпение
Като психолози сме преминали редица обучения за работа с деца и техните родители и продължаваме професионалното си развитие като посещаваме обучения, конференции и семинари свързани с детското развитие. Имаме опит при работата с деца с поведенчески и емоционални проблеми, проблеми в развитието, хиперактивност и дефицит на вниманието, аутизъм и т.н. За да постигнем добри резултати за нас са важни:
 • Близък контакт с родителите за синхронизиране усилията ни в името на децата
 • Постоянство и търпение
 • Работа в екип
 • Отдаденост и любов към децата