Дейности

Целодневни и полудневни занимания

Занимания, съобразени с индивидуалните потребности на всяко дете, с възможност за целодневни или полудневни посещения.
  • Възраст: 2-5 години

Арт ателиета и творчески занимания

Чрез изкуството и творческите занимания се цели по-свободно изразяване, уверено поведение, комуникативност и самочувствие, самостоятелност.
  • Възраст: 2-10 години

Психологически консултации и психотерапия

Работата с децата най-често се случва през играта, рисуването, моделирането, където детето успява да изрази своите мисли и емоции.
  • Възраст: 2-10 години

Индивидуална и групова работа с деца със СОП

Работата с деца със специални образователни потребности е според нуждите и възможностите на детето, като важен е принципът на системност в усилията и устойчивост в резултатите.
  • Възраст: 2-10 години
Видео представяне

Малки вълшебства отблизо

С удоволствие ще ви покажем нашето място – пространство, което изградихме с огромно желание и в което втъкахме обичта си към децата, ведно с респекта към грижата за тях, тяхното развитие и възпитание.